Flygplan

Ett flygplan är en luftfarkost som är tyngre än luft, med fast vingkonstruktion  (till skillnad från en helikopter). Föraren kallas pilot. Ett flygplan startar och landar oftast på en flygplats. Flygplan används för transport av människor och varor, forskning, nöje eller sport (t.ex. segelflyg). Flygplan kan även beväpnas och användas som stridsflygplan. Ett passagerarflygplan är ett flygplan vars syfte är att frakta passagerare och deras bagage. Ett fraktflygplan används endast till att frakta varor. Ordet flygplan infördes i svenskan 1913, och ersatte då ordet aeroplan. Det är en jämförelse på engelska aeroplane. Redan på 800-talet började människan göra ritningar som föreställde flygande farkoster människan kan använda sig av för att kunna flyga. 

//Arian