DAGLIGA VERKSAMHETER

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer som fått ett beslut på daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att veta mer om hur du ansöker eller ansöka kan du klicka här.

Sysselsättning inom daglig verksamhet innebär att du gör ett anpassat arbete tillsammans med kollegor och handledare. Det är viktigt att ha en meningsfull vardag med bra arbetsuppgifter, bra handledning och umgås med andra. Arbetsuppgifterna inom daglig verksamhet ska vara så lika ett arbete som möjligt och anpassade så långt det går efter vilka intressen du har samt vad du kan. Vi har en stor variation av arbetsplatser med olika arbetsuppgifter och inriktningar så det ska finnas något meningsfullt för alla.
För dig som behöver mindre stöd kan det finnas möjlighet till individuell placering på företag inom Heby kommun.

Socialstyrelsen, Daglig verksamhet, LSS

Inom Heby kommun finns idag sju stycken dagliga verksamheter:

MediaMix
Café Blå
Regnbågen
Runan
Stinsen hunddagis
Win Win
Vikingen

%d bloggare gillar detta: