DAGLIGA VERKSAMHETER

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en deltidssysselsättning för personer som fått ett beslut på daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att veta mer om hur du ansöker eller ansöka kan du klicka här. Inom daglig verksamhet finns flera intressanta arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter. Vi strävar alltid efter att, så långt det är möjligt, tillgodose dina önskemål och intressen. De olika verksamheterna har ett varierat innehåll för att du ska få möjlighet att hitta det som passar dig bäst men på alla arbetsplatser får du:

  • En trygg arbetsplats
  • Social träning
  • Möjlighet till utveckling
  • Positiva upplevelser
  • Tillgång till professionell och erfaren personal
  • Trevliga arbetskamrater

Verksamheterna är alla anpassade så att du på ett bra sätt får möjlighet att ta del av information, arbetsuppgifter och möten med andra. För dig som har behov av att gå undan en stund finns även den möjligheten. Alla insatser utgår ifrån din genomförandeplan där du själv får vara delaktig att utforma och anpassa dina arbetsdagar efter dina behov. Målet med alla verksamheter är att skapa stimulerande dagar där du får utvecklas i den takt du vill. Vi sätter tillsammans med dig upp mål för att du ska få möjlighet att nå dit du vill. Tillsammans arbetar vi sedan för att nå dessa mål.

Inom Heby kommun finns idag sex stycken dagliga verksamheter:

Café Blå
Här jobbar vi som gillar att arbeta i kök med till exempel bakning, stå i kassa, servera och diska.

MediaMix
Här arbetar vi som tycker om att arbeta med datorer, ljud, bild, text, konst och hantverk. På MediaMix får vi möjlighet att uttrycka våra åsikter och göra våra röster hörda.

Regnbågen
Vi som arbetar här har en mer omfattande funktionsnedsättning. Här arbetar vi med sinnesstimulering och med andra habiliterande aktiviteter.

Runan
Här arbetar vi som tycker om utearbete. Vi tömmer soptunnor, gör fint i kommunen, arbetar med trädgårdsarbete och gör en del förpackningsjobb. Oss kan ni se när vi åker runt i den röda kommunbussen.

Stinsen hunddagis
Här arbetar vi som gillar hundar, hundvård, hundpromenader och allt annat som handlar om hundar. Vi är ute och går i ur och skur. Oss kan ni se på promenader genom Heby.

Win Win secondhandbutik
Här arbetar vi som är intresserade av att stå i kassa, sälja, göra i ordning kläder till försäljning samt träffa människor. Butiken hittar du mitt emot busstorget i Heby.

Socialstyrelsen, Daglig verksamhet, LSS